Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

MAZI ME TH ΓΗ, ΑΡΠΑΖΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΠαραχώρηση αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτες
Σύντομη παρουσίαση και μια πρόταση

Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας διαφωνεί κάθετα με το νομοσχέδιο «Οριοθέτηση, προστασία και διαχείριση αιγιαλού και παραλίας» του υπουργείου Οικονομικών, η δημόσια διαβούλευση επί του οποίου διεκόπη προκειμένου να εξεταστεί μετά τις ευρωεκλογές, κατόπιν και των πολλών αντιδράσεων που υπήρξαν. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγει ένα μοντέλο «ανάπτυξης» που άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, εφάρμοσαν τις προηγούμενες δεκαετίες και πια εγκατέλειψαν ως εξαιρετικά ζημιογόνο, και ενώ πλέον η περιβαλλοντική επιβάρυνση που υπέστησαν είναι μη αναστρέψιμη. Επίσης θεωρούμε ότι τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι καταφανώς αντισυνταγματικά (αντίθετα προς το δικαίωμα ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη, την υποχρέωση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και στην παραλία, κ.α.)

Οφείλουμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού κατ' αποκλειστικότητα σε ιδιώτες δεν εισάγεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για το οποίο τόσος θόρυβος γίνεται. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε για το ότι το επίμαχο νομοσχέδιο αναφέρεται σε ρυθμίσεις που πρακτικά ήδη ισχύουν.

Συγκεκριμένα:

α) Με τον ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/Α/2011, άρθρο 14) δίνεται στους ιδιώτες το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού για 50 χρόνια (παρ. 1), το δικαίωμα εκτέλεσης έργων για ιδία εκμετάλλευση (παρ. 2) και το δικαίωμα να αποκλείσει για 50 χρόνια τη χρήση του από τρίτους (παρ. 3).
β) Με το άρθρο 11 του ιδίου νόμου (3986/11) οι συντελεστές δόμησης είναι κατά πολύ ευνοϊκότεροι από τους συνήθεις και με το άρθρο 12 μπορούν να παρακαμφθούν τελείως. Στα 10 στρέμματα μπορείς να οικοδομήσεις 2000 τ.μ. για τουριστική χρήση, ενώ για θεματικά ή επιχειρηματικά πάρκα η επιτρεπόμενη δόμηση μπορεί να διπλασιασθεί.
γ) Παράλληλα, μέσω του επενδυτικού νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) και του άρθρου 11 η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να εκδώσει άδειες δόμησης χωρίς την έγκριση ή τον έλεγχο των πολεοδομικώς ανεξάρτητων αρχών.
Όλα αυτά φυσικά και συνδέονται με το ΤΑΙΠΕΔ και τη μαζική εκχώρηση  ακινήτων σε όλη την ελληνική επικράτεια, αφού το σενάριο «δένει» με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή:
-το ΤΑΙΠΕΔ εκχωρεί παράλιο περιοχή,
-βάσει του ν. 3986/11 ο προκείμενος αιγιαλός παραχωρείται,
-ο επενδυτικός νόμος ν. 4146/2013 επιτρέπει δόμηση πολύ μεγαλύτερη της συνήθους.
-και έρχεται τώρα το τελευταίο νομοσχέδιο περί ««Οριοθέτησης, προστασίας και διαχείρισης αιγιαλού και παραλίας», που θα τεθεί επί τάπητος και πάλι μετά τις ευρωεκλογές, να απλοποιήσει  τη διαδικασία και να εισάγει για πρώτη φορά τη δυνητική προτεραιότητα του ιδιωτικού συμφέροντος εις βάρος του κοινωνικού και δημοσίου.
Να συμπληρώσουμε ότι το άρθρο 36Α του συγκεκριμένου νομοσχεδίου  4146/2013 προσφέρει επίσης άδεια παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών αν αγοράσουν ή μισθώσουν ακίνητα που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο, δινοντας έτσι τη δυνατότητα απότομης και μη ελεγχόμενης δημογραφικής και εθνικής μεταβολής σε μια περιοχή, συνήθως προνομιούχο.
Η πρόταση μας: μαζί με τη γη αρπάζεις και μια προσφυγή
Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας θεωρεί ότι το ανωτέρω νομικό πλαίσιο παραβιάζει σαφώς το Σύνταγμα (άρθρo 17 παρ. 1 που προτάσσει το δημόσιο συμφέρον σε σχεση με το ιδιωτικό, και άρθρο 24 που θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα των πολιτών), ενώ η εφαρμογή του θα έχει βαρύτατες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως καταδεικνύει το παράδειγμα του “ισπανικού μοντέλου”.
Ζητούμε να αναλάβουν δράση η κοινωνία των πολιτών και ο αυτοδιοικητικός μηχανισμός. Προτείνουμε λοιπόν οι αιρετοί του α' και του β' βαθμού αυτοδιοίκησης να δεσμευτούν ότι στην πρώτη παραχώρηση τέτοιου είδους στην περιοχή ευθύνης τους θα προσβάλλουν την πράξη στο ΣτΕ ως αντισυνταγματική.

Εκτιμούμε ότι αυτό θα λειτουργήσει αποθαρρυντικά και αποτρεπτικά, μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες για την οριστική απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού, επί του οποίου υπάρχουν ήδη σφοδρότατες αντιδράσεις.

                         
                                Η Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου Περιβαλλοντικής

                                                                   και

                                     Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου