Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Ερώτηση στη Βουλή για τα "φαραωνικά σχέδια δημιουργίας ΒΑΠΕ στην Πελοπόννησο"

 

Ερώτηση κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και οι βουλευτές της Πελοποννήσου Κώστας Ζαχαριάς, Θανάσης Πετράκος και Δημήτρης Κοδέλλας στους υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σχετικά με την εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων στην Πελοπόννησο.
Διαβάστε την ερώτηση

Τα νέα φορτία Ηλεκτρικού Ρεύματος που προκύπτουν από την λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ρεύματος για την Πελοπόννησο δεν μπορούν να μεταφερθούν από το υφιστάμενο δίκτυο του οποίου η παρούσα μεταφορική δυνατότητα είναι για 1100MW σύμφωνα με την έκθεση του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ελληνικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-149055/09.01.2012 έγγραφο ΔΕΣΜΗΕ). Ενώ σύμφωνα με την ίδια μελέτη τα φορτία από ήδη εγκαταστημένες Α.Π.Ε. φτάνουν τα 1500MW.
Ο ΑΔΜΗΕ, (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) θέτει και μελλοντικά ζήτημα επάρκειας και ασφάλειας όσο αφορά τη διακίνηση των φορτίων. Συγκεκριμένα υπογραμμίζει σε επιστολή του προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι και με βάση την ολοκληρωμένη Μελέτη Συστήματος Ανάπτυξης Μεταφοράς 2010-14 (ΜΑΣΜ) η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου μετά την αναβάθμιση του δικτύου θα είναι μέχρι2100ΜW(Συνολικά από τις Μονάδες της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη και τις Α.Π.Ε).
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα μόλις 600MW περισσεύουν και μπορούν να διατεθούν πρακτικά για τις ΑΠΕ (Αιολικά ή Φ/Β για την Πελοπόννησο) μέχρι το 2014.
Επίσης σε έκθεση του ΔΕΣΜΗΕ με θέμα «Ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής στην Πελοπόννησο» αναφέρεται ότι όσες περισσότερες Β.Α.Π.Ε. ενσωματώνονται, τόσο οι απαιτήσεις για σταθερότητα του συστήματος αυξάνονται γεωμετρικά. Η ΜΑΣΜ 2010-14 αναφέρει από το 2009:
«Περαιτέρω διερευνήσεις για μεγαλύτερα ποσοστά αιολικής διείσδυσης (έως 8000 MW) δείχνουν καταρχήν ότι οι ανάγκες μείωσης της παραγωγής των Α/Π ώστε να έχουμε ασφάλεια, αυξάνουν εκθετικά με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των Α/Π.
Η απορρόφηση του παραγόμενου από τις Β.Α.Π.Ε. ηλεκτρικού ρεύματος απαιτεί υψηλό κόστος και είναι τεχνικά πολυσύνθετη.
Όμως η ΜΑΣΜ 2010-14 καταλήγει και σε ένα άλλο συμπέρασμα όσο αφορά τα Βιομηχανικά Αιολικά Πάρκα.
«Υπό μεγάλη αιολική διείσδυση, τα Α/Π θα αποτελούν σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη συνεχούς εποπτείας και ελέγχου. Επιπλέον, είναι σαφές ότι αυξανομένης της αιολικής διείσδυσης, οι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος θα επιβάλλουν τον περιορισμό της απορροφώμενης από το Σύστημα παραγωγής από Α/Π. Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθούν σημαντικές νέες υποδομές για την εποπτεία και τον έλεγχο των Α/Π (ενίσχυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αλλαγές στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, πιθανή ανάπτυξη περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας κλπ.). Πρέπει επίσης να τονισθεί, ότι η πληθώρα των αδειοδοτηθέντων Α/Π στη χώρα δεν έχει το χαρακτήρα διεσπαρμένης παραγωγής, (οικιακά Φ/Β και γενικότερα εγκαταστάσεις μικρής ισχύος ενσωματωμένες στα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης) αλλά είναι μεγάλης ισχύος, (με μέσο μέγεθος περίπου 20 MW και ένα σημαντικό αριθμό Α/Π άνω των 25 MW). Αποτέλεσμα τούτου είναι να απαιτείται συνήθως για τη σύνδεσή τους η κατασκευή σημαντικών έργων μεταφοράς (Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. αλλά και γραμμών μεταφοράς 150 kV).
Όπως φαίνεται από τις προαναφερόμενες μελέτες, μικρότερου μεγέθους και διασπαρμένα Α/Π και οικιακά Φ/Β που θα ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στα υφιστάμενα δίκτυα μέσης τάσης. Μια τέτοια κατεύθυνση θα είχε πολλαπλά οφέλη καθώς θα μείωνε δραστικά τις ανάγκες για νέα έργα υποδομής Υ.Τ., αλλά θα μείωνε σημαντικά και τις ανάγκες μεταφοράς στο Σύστημα και το Δίκτυο.»
Οπότε είναι προφανές ότι απαιτούνται μικρότερης κλίμακας έργα τα οποία θα έχουν την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, και σε συνεργασία με το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό.
Στην Πελοπόννησο όμως αντί να έχουμε ανάπτυξη μικρών και διεσπαρμένων Α.Π.Ε. υπάρχει εντελώς αντίθετος προσανατολισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κος Τατούλης στην ομιλία του στο Περιφερειακό Φόρουμ Πολιτών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, στις 1 και 2 Νοεμβρίου ανέφερε η μέχρι στιγμής αδειοδότηση Β.Α.Π.Ε. είναι 2.000MW και στόχος του είναι να φτάσει, όπως δήλωσε, τις αδειοδοτήσεις στις 8.000ΜW. Ενώ είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει Χωροταξικός Σχεδιασμός καθώς το Σχέδιο της Περιφέρειας - όπως ο ίδιος ο κ. Τατούλης αποκάλυψε- έχει απορριφθεί ως ανεπαρκές, ενώ δεν υπάρχει και δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας (από τη ΔΕΗ δεν έχει σχεδιαστεί η αναβάθμιση του δικτύου).
Παρόλα αυτά ο κ. Τατούλης ανακοίνωσε ότι θα δώσει λύση αναθέτοντας σε ιδιώτες την εγκατάσταση του δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα σχέδια της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν δημιουργήσει ανησυχία και μεγάλες αντιδράσεις στους κατοίκους της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Λακωνίας και της Αργολίδας οι οποίοι αντιδρούν έντονα στην κατασκευή Β.Α.Π.Ε. που θα παράγουν ρεύμα το οποίο δεν θα πηγαίνει πουθενά και το μόνο που θα συμβεί είναι για αυτές να δεσμευτούν αγροτικές και δασικές εκτάσεις.
Και βέβαια η υλοποίηση του φαραωνικού σχεδίου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για αδειοδότηση Β.Α.Π.Ε. που θα παράγουν 8000MW προϋποθέτει κατασκευή θερμικών μονάδων για την υποστήριξη των Β.Α.Π.Ε. και σημαντική αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς
Κατόπιν των παραπάνω Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Με βάση ποιες αρμοδιότητες και ποιες προδιαγραφές ο κ. Τατούλης προγραμματίζει την αδειοδότηση μονάδων Α.Π.Ε. και Β.Α.Π.Ε. με ισχύ πολλαπλάσια από αυτή που ορίζει ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στη ΜΑΣΜ 2010-14 (Μελέτη Συστήματος Ανάπτυξης Μεταφοράς) ως δυνατότητα μεταφοράς φορτίου στην Πελοπόννησο, δηλαδή τα 2100MW;
Ποιος ο Ενεργειακός Σχεδιασμός για τη Πελοπόννησο;
Προβλέπεται περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς;
Μπορεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναθέσει σε ιδιώτες την κατασκευή ή επέκταση του δικτύου μεταφοράς ;
Υπάρχουν μελέτες σκοπιμότητας για μετατροπή της Πελοποννήσου σε ενεργειακό κέντρο; Έχουν ληφθεί υπόψη οι πιθανές συνέπειες στις έως τώρα κύριες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως αγροτικές και τουριστικές εκμεταλλεύσεις κτλ ;
Γιατί προτιμήθηκαν οι Β.Α.Π..Ε έναντι λύσεων με μικρότερου μεγέθους Α.Π.Ε διασπαρμένης παράγωγης, στρατηγική θα είχε ως αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση, μεγαλύτερη διασπορά του οικονομικού οφέλους στις τοπικές οικονομίες και μικρότερο φόρτο δικτύου;
Είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης η κατασκευή νέων θερμικών μονάδων και νέα αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς για την υποστήριξη των 8000MW από τις υπό σχεδιασμό Β.Α.Π.Ε. που έχει εξαγγείλει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Πετράκος Αθανάσιος
Ουζουνίδου Ευγενία
Διώτη Ηρώ
Ζαχαριάς Κων/νος
Κοδέλας Δημήτριος

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.... ένα άρθρο του Κυριάκου Κοττέα, Χωρικού Αναλυτή, μέλους του ΔΙΚΤΥΟΥ


Οι συνήθεις ενστάσεις στην εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων (ΒΑΠ) εστιάζουν στην οπτική ρύπανση και τις σοβαρότατες όντως επεμβάσεις στο περιβάλλον. Πολύ ορθά. Όμως έτσι δε φαίνεται μια άλλη πλευρά του θέματος, πόσο εφικτό και προσοδοφόρο είναι τελικά ένα  τέτοιο μοντέλο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να συνυπολογίζουμε όταν αναφερόμαστε σε εγκατάσταση και λειτουργία ΒΑΠ.

 

Α. Το ζήτημα της μεταφοράς της ενέργειας


Αναφερόμενοι στην αιολική ενέργεια συνήθως ασχολούμαστε με την εγκατάσταση και το κόστος της, αφήνοντας απ’ έξω μια σειρά άλλα σοβαρά θέματα. Γιατί η γενικευμένη εγκατάσταση Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ) σε μια περιοχή όπως η Πελοπόννησος ή  η Κρήτη δημιουργεί νέα δεδομένα στην διακίνηση μεγάλων, πολύ μεγάλων, ηλεκτρικών φορτίων, τα οποία το υπάρχον δίκτυο δεν μπορεί να διακινήσει. Πολλοί από εμάς έχουμε άμεση εμπειρία των θερινών διακοπών ρεύματος ειδικά σε τουριστικές περιοχές, και θα θυμόμαστε τις αγωνιώδεις συστάσεις της ΔΕΗ για προσοχή στην κατανάλωση ρεύματος κάτι ζεστά καλοκαιρινά μεσημέρια. Οι διακοπές αυτές προκύπτουν από την υπερφόρτωση του υπάρχοντος δικτύου που δύσκολα μπορεί να μεταφέρει πρόσθετα φορτία.

Είναι προφανές ότι τα νέα φορτία που προκύπτουν από την λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ρεύματος δεν μπορούν να μεταφερθούν από το υφιστάμενο δίκτυο του οποίου η παρούσα μεταφορική δυνατότητα ανάγεται σύμφωνα με την έκθεση του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ελληνικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) σε 1100MW. (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-149055/09.01.2012 έγγραφο ΔΕΣΜΗΕ με θέμα «Εισήγηση σχετικά με τον κορεσμό του δικτύου στην Πελοπόννησο»). Ήδη σύμφωνα με την ίδια μελέτη τα φορτία από ήδη εγκαταστημένες ΑΠΕ φτάνουν τα 1500MW.

Επιπλέον ο διάδοχος του ΔΕΣΜΗΕ, ο ακόμη υπό δημόσιο έλεγχο ΑΔΜΗΕ, (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) έθεσε και μελλοντικό ζήτημα επάρκειας και ασφάλειας όσο αφορά τη διακίνηση των φορτίων, όταν υπογραμμίζει σε επιστολή του προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι και με ολοκληρωμένη τη ΜΑΣΜ 2010-14 (Μελέτη Συστήματος Ανάπτυξης Μεταφοράς) προβλέπει δυνατότητα μεταφοράς φορτίου μέχρι 2100KW.

Eπομένως μόλις 600MW περισσεύουν και διατίθενται επισήμως για να προστεθούν για τις ΑΠΕ (Αιολικά ή Φ/Β για την Πελοπόννησο) μέχρι το 2014.

Αυτή η δυνατότητα είναι ήδη πολύ μικρότερη από τις εξαγγελίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 8000ΜW. Όπως μάλιστα σημειώνει ο ΑΔΜΗΕ η δυνατότητα αυτή περιορίζεται ακόμη περισσότερο αν στο δίκτυο εισάγονται και τα φορτία από την Κρήτη, η οποία προγραμματίζεται να συνδεθεί στο δίκτυο Πελοποννήσου μέσω Μολάων.

Βέβαια μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι η ανάπτυξη του δικτύου θα γίνει σε ένα πιο εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα. Όμως ήδη οι στόχοι της ΜΑΣΜ 2010-14 είναι ιδιαιτέρως φιλόδοξοι, αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόλαβε να ιδρυθεί και χρωστάει ήδη σε ιδιώτες 400 εκατομμύρια ενώ του χρωστάνε και 350 (σ.σ.: όταν γράφετηκε το κείμενο δεν είχε λυθεί ο πρόβλημα με τη μετακύλιση του χρέους στους παραγωγούς μέσω Φ/Β, μς έκτακτη εισφορά). Η ΜΑΣΜ 2010-14 ουσιαστικά επιφορτίζεται να πραγματοποιήσει έργο που υπερδιπλασιάζει το υπάρχον από τη ΔΕΗ δίκτυο. Είναι εφικτό αυτό; Για να φέρουμε στη συζήτηση την υπάρχουσα εμπειρία, οι Μανιάτες παρακαλούν είκοσι και βάλε χρόνια για ένα υποσταθμό μέσης τάσης που θα τους γλίτωνε από τις απανωτές και συχνά πολυήμερες διακοπές ρεύματος. Μέχρι σήμερα δεν τον απέκτησαν (και σε καιρούς κατά τεκμήριο πολύ ευτυχέστερους των επικειμένων).

 Εξάλλου και ο ΔΕΣΜΗΕ προειδοποιεί γι’ αυτό, αν δεν το προβλέπει κι όλας:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές δυσχέρειες στην ανάπτυξη των έργων μεταφοράς και ιδίως τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες και τις τοπικές αντιδράσεις, εκτιμάται ότι πολλά από τα έργα της ΜΑΣΜ 2010-14 και ιδίως αυτά που αφορούν την υπερυψηλή τάση, θα ξεφύγουν του χρονικού ορίζοντα της πενταετίας και θα ολοκληρωθούν εντός του χρονικού ορίζοντα της Στρατηγικής ανάπτυξης του Συστήματος (2020-25)(Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2010-14).

 

Β. Το ζήτημα της ασφαλούς μεταφοράς και διαχείρισης των φορτίων


Όμως η εγγυημένη μεταφορά έστω και αυτών των φορτίων των 2100MW δεν θα είναι ασφαλής, παρά τα έργα και το ποικίλο τους κόστος στην οικονομία και την κοινωνία. Ο ΔΕΣΜΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ είναι-ακόμα- θυγατρικές της ΔΕΗ, με προσωπικό της ΔΕΗ. Οι τεχνικοί λοιπόν της ΔΕΗ που κάτι ξέρουν από δίκτυα και δεν ανήκουν σε αυτούς που τα πουλάνε αλλά σε αυτούς που θα χρεωθούν τις ζημιές και τις επικρίσεις σημειώνουν σε επιστολή τους προς της ΡΑΕ την 3-12-2010 με θέμα την ασφαλή απορρόφηση των ΑΠΕ από το δίκτυο:

[…] «Για τον προσδιορισμό της μέγιστης ισχύος σταθμών ΑΠΕ που μπορούν ασφαλώς να ενταχθούν σε κάθε περιοχή της χώρας απαιτούνται τα ακόλουθα:

-          Διαδικασία προσδιορισμού των επιμέρους περιοχών

-          -Παραγωγές κατά το δυνατόν εύλογες σχετικά με την παραγωγή των Συμβατικών Μονάδων Συστήματος

-          Υπολογισμός των ορίων διείσδυσης σε καθεμιά από τις περιοχές αυτές

-          Παραδοχές και υποθέσεις σχετικά με τον ταυτοχρονισμό των ΑΠΕ (κυρίως των Α/Π) ανά περιοχή και συνολικά στη χώρα.

Η τυχαία και σχετικά ταχεία διακύμανση (κυρίως της ταχύτητας του ανέμου) καθώς και οι αβεβαιότητες που τίθενται σχετικά με την κατανομή των συμβατικών μονάδων λόγω των διαδικασιών της αγοράς απαιτεί την υιοθέτηση «εύλογων» (σσ: τα εισαγωγικά είναι του αρχικού κειμένου) υποθέσεων σχετικά με το παραπάνω.

Είναι φανερό ότι το όριο αυτό αφενός διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο Σύστημα παραγωγής και μεταφοράς, το εξεταζόμενο είδος ΑΠΕ (Α/Π ή Φ/Β) ενώ εξαρτάται σημαντικά από την ταχύτητα του ανέμου και το βαθμό ταυτοχρονισμού της παραγωγής των Α/Π (δεδομένου ότι αποτελούν την τεχνολογία ΑΠΕ με τη μεγαλύτερη διείσδυση στο σύστημα παραγωγής και μεταφοράς), μεγέθη που παρουσιάζουν μεγάλη τυχαιότητα.

Τονίζεται ότι τα εφεξής αναφερόμενα αφορούν μόνο την ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς να μεταφέρουν με ασφάλεια την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ προς τα κέντρα κατανάλωσης και όχι άλλους επίσης σημαντικούς τεχνικούς περιορισμούς, όπως τεχνικά ελάχιστα θερμικών μονάδων, απαιτούμενες εφεδρείες για ρύθμιση φορτίου-συχνότητας, ρυθμός ανάληψης φορτίου θερμικών μονάδων κ.λπ.»

[…]

Με άλλα λόγια, η ένταξη αιολικής ισχύος στο σύστημα δεν είναι απλά ένα θέμα φορτίου. Πρόκειται. για εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση.

  

Γ. Το ζήτημα του κόστους


 
Αν κάποιος διαβάζει ανάμεσα στις γραμμές της έκθεσης του ΔΕΣΜΗΕ με θέμα «Ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής στην Πελοπόννησο» καταλαβαίνει ότι όσα περισσότερα ΒΑΠΕ ενσωματώνονται, οι απαιτήσεις για σταθερότητα του συστήματος αυξάνονται γεωμετρικά.

Γεωμετρικά αυξάνει όμως και το κόστος της όλης υπόθεσης, που ήδη είναι τεράστιο για μια χώρα που πρέπει να το σκέφτεται δυο φορές όταν εισάγει τεχνολογία και βιομηχανικό υλικό.

Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα που ακολουθεί από το σεμινάριο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,  Φεβρουάριος 2009, Επιτομή Πολιτικής και Νομοθετικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)– Δυνατότητες Διείσδυσης των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Ενεργειακό Ισοζύγιο (Δημήτριος Τσαλέμης -Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Προϊστάμενος Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης).

 […] «Για την επίτευξη λοιπόν των στόχων που θέτει η νέα Οδηγία θα πρέπει κατ’ ανάγκη να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης των δικτύων και να συνδεθούν τα νησιά του Αιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα.. Όμως η ανάπτυξη των δικτύων από μόνη της δεν επαρκεί για την αύξηση της διείσδυσης ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής στο ηλεκτρικό ενεργειακό ισοζύγιο. Για την αυξημένη διείσδυση αποκεντρωμένης παραγωγής και μάλιστα παραγωγής που δεν χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνέπεια αλλά ακολουθεί την τυχαιότητα εμφάνισης του ανανεώσιμου πόρου (π.χ. άνεμος) απαιτείται η ανάπτυξη «έξυπνων δικτύων» και σταθμών που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται πλήρως με αυτά. Με τον όρο «έξυπνα δίκτυα» από την πλευρά της αποκεντρωμένης παραγωγής εννοούμε δίκτυα που εντάσσονται σε ένα ενεργειακό σύστημα που έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πληροφορία και να μεταβιβάζει εντολές προς τις αποκεντρωμένες μονάδες για ρύθμιση της ισχύος τους στα επίπεδα που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Βέβαια ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι «ευέλικτο» ήτοι να μπορεί εύκολα να ικανοποιεί τη ζήτηση σε περίπτωση απώλειας παραγωγής από της μονάδες ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν οι ισχυρές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες, οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας (σήμερα μέσω αντλησιοταμίευσης και στο μέλλον ίσως με παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου) και, όσον αφορά τους συμβατικούς σταθμούς, η σωστή αναλογία ισχύος σταθμών βάσης, σταθμών αιχμής και εφεδρικών σταθμών.

Όσον αφορά τους ίδιους τους σταθμούς ΑΠΕ και ιδίως τα αιολικά πάρκα δεν υπάρχει πλέον χώρος για φτηνές λύσεις με ασύγχρονες μηχανές και συνεχείς αποσυνδέσεις λόγω και της παραμικρής διαταραχής στο δίκτυο.

 Οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει:

- να έχουν δυνατότητα ελεγχόμενης μείωσης της παραγόμενης ενεργού ισχύος (π.χ. με ρυθμό 10% ανά λεπτό) όταν οι συνθήκες συχνότητας του Συστήματος το επιβάλλουν (π.χ. μείωση ισχύος όταν η συχνότητα υπερβεί τα 50,2 Hz και αποσύνδεση όταν υπερβεί τα 51,5 Hz ή μειωθεί κάτω από τα 47,5 Hz),

- να έχουν δυνατότητα μεταβολής της αέργου ισχύος, όταν οι συνθήκες ρύθμισης της τάσης του Συστήματος το επιβάλουν, όπως και οι συμβατικοί σταθμοί,

- να μην αποσυνδέονται σε περίπτωση βύθισης της τάσης (π.χ. μετά από ένα σφάλμα στο δίκτυο) στιγμιαία στο 15% της ονομαστικής και επαναφοράς της άνω του 90% της ονομαστικής εντός 1,5 δευτερολέπτου. […]

Ο οραματισμός λοιπόν της περιφέρειας για τα 8000MW είναι μάλλον ένας πολύ ακριβός οραματισμός και επιπλέον εξαιρετικά παρακινδυνευμένος. Λες και τον είχε προβλέψει, η ΜΑΣΜ 2010-14 αναφέρει από το 2009:

«Περαιτέρω διερευνήσεις για μεγαλύτερα ποσοστά αιολικής διείσδυσης (έως 8000 MW) δείχνουν καταρχήν ότι οι ανάγκες μείωσης της παραγωγής των Α/Π ώστε να έχουμε ασφάλεια, αυξάνουν εκθετικά με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των Α/Π. Κατά την εκτίμηση του ΔΕΣΜΗΕ, τα πιο πάνω ποσοστά μείωσης της ενέργειας των Α/Π θα είναι μεγαλύτερα, διότι στην πράξη οι προσομοιώσεις δεν είναι δυνατό να λάβουν υπόψη με κάθε ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σε τόσο απομακρυσμένο χρονικό ορίζοντα. Επίσης, οι μελέτες δε λαμβάνουν υπόψη σφάλματα πρόβλεψης ανέμου, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο αβεβαιότητας. Η λειτουργία της αγοράς απαιτεί πρόβλεψη για το διάστημα των επομένων 24 έως 48 ωρών, αλλά και περισσότερο (εβδομάδα). Η αποτελεσματική πρόβλεψη του ανέμου είναι κρίσιμος παράγοντας και θα απαιτηθεί βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων. Ήδη ο ΔΕΣΜΗΕ έχει εγκαταστήσει σύστημα πρόβλεψης ανέμου, το οποίο είναι σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και αξιολόγησης. Οι προβλέψεις αυτές, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, παρουσιάζουν σφάλματα εκτίμησης που κυμαίνονται γύρω στο 20 με 30% για χρονικό διάστημα 24ώρου. Γενικότερα η εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας παραγωγής στοχαστικής φύσεως (ΑΠΕ)  σε ένα σύστημα, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και η αντίστοιχη διεθνής εμπειρία σήμερα αφορά ποσοστά εγκαταστημένης ισχύος κάτω του 50% σε σχέση με το μέγιστο φορτίο του Συστήματος (Δανία ~47%, Ισπανία ~35% , Γερμανία ~30%).»

Αλλά και η μελέτη του ΕΜΠ σχετική με την ομαλή ένταξη των ΑΠΕ στο δίκτυο, μελέτη χρηματοδοτημένη από τη ΡΑΕ, σημειώνει:

“ … αν και η παραπάνω στάθμη αιολικής διείσδυσης κρίνεται καταρχήν εφικτή,  θεωρείται ότι η αύξηση της από τη σημερινή ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι όλες οι μελέτες έχουν γίνει με αρκετές υποθέσεις πολλές από τις οποίες παρουσιάζουν αβεβαιότητες, όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή των νέων συμβατικών μονάδων παραγωγής και η λειτουργία ευέλικτων μονάδων παραγωγής που προβλέπονται στο παρόν έργο…Για το σκοπό αυτό προτείνεται οι νέες προσφορές σύνδεσης αιολικών πάρκων από τον ΔΕΣΜΗΕ να δίνονται με το ρυθμό περίπου που εγκαθίστανται νέοι σταθμοί  (συμβατικοί ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και οι μελέτες που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, να επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση, αλλά και μετά από την ένταξη νέων σταθμών παραγωγής (για παράδοση ονομαστικής ισχύος της τάξεως των 1000 MW) λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά κάθε φορά δεδομένα, καθώς και τη διαρκώς συγκεντρωμένη εμπειρία από τη λειτουργία του συστήματος με αυξανόμενη αιολική διείσδυση”. (ΕΜΠ-Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 5 ΕΩΣ 8 GW ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025, Φεβρουάριος 2011).

 
Δ. Συμπέρασμα και ορισμένα ερωτήματα:

Με άλλα λόγια η εγκατάσταση Βιομηχανικών Αιολικών Πάρκων δεν προσφέρεται για τεχνικά πρωθύστερα και επιδοτούμενες βιασύνες. Αντί να σκάβονται βουνά και να στήνονται ανεμογεννήτριες, ας δούμε πώς θα διαχειριστούμε σταδιακά, με περίσκεψη και δοκιμή, αυτό το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο απ’ ότι φαίνεται δεν έχει άλλο διεθνές παράδειγμα. Άλλωστε όποιος διαβάζει τα παραπάνω, ακόμα και με στοιχειώδη τεχνική κατάρτιση, καταλαβαίνει ότι τελικά η απορρόφηση του παραγόμενου από τις ΒΑΠΕ ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται υπόθεση πανάκριβη και τεχνικά πολυσύνθετη, με πολλή εισαγόμενη τεχνολογία και συνεχή εξάρτηση από βιομηχανίες και τεχνολογικά κέντρα εκτός Ελλάδος.

Επιπλέον, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι ο επίσης φιλόδοξος στόχος εξαγωγής ενέργειας είναι οικονομοτεχνικά εφικτός, οπότε δικαιολογείται η βιασύνη σε μια χειμαζόμενη χώρα με αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Οι αποστάσεις μεταφοράς κάθε άλλο παρά εγγυώνται ότι μπορούμε να περιφέρουμε το ρεύμα στην Ευρώπη και να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες ώστε να έχει ανταγωνιστική τιμή στις βιομηχανίες της Κεντρικής Ευρώπης. Και αυτό αν πείσουμε και τους Ιταλούς να περάσει το δίκτυό μας απέναντι και μετά «Ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής στην Πελοπόννησο» «Ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής στην Πελοπόννησο» μέσα από τη χώρα τους. Προς το παρόν πάντως ούτε που έχουν ενδιαφερθεί έστω για ένα δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο 500ΜW που έχει προτείνει η ελληνική πλευρά από το 2007(ΔΕΣΜΗΕ, Σχέδιο Μελέτης Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2008-2012). Προς ενημέρωση, το κόστος μόνο του υποθαλάσσιου καλωδίου υπερβαίνει τα 300 εκ. ευρώ.

Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτισμικής Προστασίας Λακωνίας έχει εδώ και καιρό δημοσία και επισήμως υποβάλει στον κ. Τατούλη ερώτημα για την τεχνική και οικονομική βασιμότητα ενός τέτοιου εξαγωγικού εγχειρήματος. Ακόμα περιμένει απάντηση.

Όμως η ΜΑΣΜ 2010-14 καταλήγει και σε ένα άλλο συμπέρασμα όσο αφορά τα Βιομηχανικά Αιολικά Πάρκα. Συμπέρασμα που πρέπει να προβληματίσει τις τοπικές κοινωνίες, που ψάχνουν εναλλακτική λύση για οικονομικότερες και οικολογικότερες μορφές ενέργειας:

«Υπό μεγάλη αιολική διείσδυση, τα Α/Π θα αποτελούν σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη συνεχούς εποπτείας και ελέγχου. Επιπλέον, είναι σαφές ότι αυξανομένης της αιολικής διείσδυσης, οι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος θα επιβάλλουν τον περιορισμό της απορροφώμενης από το Σύστημα παραγωγής από Α/Π.  Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθούν σημαντικές νέες υποδομές για την εποπτεία και τον έλεγχο των Α/Π (ενίσχυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αλλαγές στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, πιθανή ανάπτυξη περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας κλπ.).  Πρέπει επίσης να τονισθεί, ότι η πληθώρα των αδειοδοτηθέντων Α/Π στη χώρα δεν έχει το χαρακτήρα διεσπαρμένης παραγωγής (εγκαταστάσεις μικρής ισχύος ενσωματωμένες στα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης) αλλά είναι μεγάλης ισχύος, (με μέσο μέγεθος περίπου 20 MW και ένα σημαντικό αριθμό Α/Π άνω των 25 MW). Αποτέλεσμα τούτου είναι να απαιτείται συνήθως για τη σύνδεσή τους η κατασκευή σημαντικών έργων μεταφοράς  (Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. αλλά και γραμμών μεταφοράς 150 kV). Όπως φαίνεται από τις προαναφερόμενες μελέτες, η διασπορά μικρότερου μεγέθους Α/Π που θα ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στα υφιστάμενα δίκτυα μέσης τάσης, θα είχε πολλαπλά οφέλη καθώς θα μείωνε δραστικά τις ανάγκες για νέα έργα υποδομής Υ.Τ., αλλά θα μείωνε σημαντικά και τις ανάγκες μεταφοράς στο Σύστημα και το Δίκτυο

Να ξεκαθαρίσω ότι η πρόταση που διατυπώθηκε από τη ΜΑΣΜ 2010-14 δεν είναι πρόταση του γράφοντος, ούτε Δικτύου και την αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον με σκεπτικισμό. Είναι όμως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λήφθηκαν οι αποφάσεις για τις ΑΠΕ, αφού η γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων δε λήφθηκε υπόψη.

Επομένως, αντί να επιδιώκουμε τεχνολογικά και βιομηχανικά θαύματα πέρα από τις δυνατότητές μας, τα οποία πολύ πιθανό θα μείνουν στη μέση, ίσως είναι καλύτερο να επανατοποθετήσουμε τα ζητήματα σε εθνική βάση και να ερευνήσουμε τη δυνατότητα μικρότερης κλίμακας έργων εν γνώσει και συναινέσει των τοπικών κοινωνιών, σε συνεργασία με το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό. Πολύ πιθανόν να προκύψει καλύτερο αποτέλεσμα και σίγουρα μικρότερο τεχνικό και οικονομικό διακύβευμα.

 
ΥΓ: Η τεκμηρίωση βασίστηκε εν πολλοίς σε στοιχεία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ελληνικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και του διαδόχου του ΑΔΜΗΕ, (Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και τα στοιχεία του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

Η επιλογή συνειδητή, γιατί αφορά οργανισμούς των οποίων η θέση στο οικονομικό και επενδυτικό σκέλος της υπόθεσης είναι ουδέτερη ή τουλάχιστον ελαφρώς ευνοϊκή. Πιθανόν να είναι και οι τελευταίες αντικειμενικές φωνές που ακούμε γι’ αυτά τα ζητήματα από πλευράς πολιτείας αφού επίκειται η ιδιωτικοποίησή τους. Άλλωστε την 7η Νοεμβρίου 2007 153 Έλληνες βουλευτές ψήφισαν τα παρακάτω:

«2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για λόγους οφειλόμενους σε πταίσμα του αρμόδιου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, η ΡΑΕ ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 εφόσον πρόκειται για το ΕΣΦΑ ή το άρθρο 108 εφόσον πρόκειται για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
 

«4. Με απόφαση της ΡΑΕ, δύναται να ανατίθενται σε Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 63Ι ή 111 του παρόντος νόμου, όλες ή συγκεκριμένες αρμοδιότητες του διαχειριστή του ΕΣΦΑ ή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται με τα άρθρα 68 και 94 αντίστοιχα, σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης εκ μέρους του αντίστοιχου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς των υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και, ιδίως, σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα  Ολοκληρωμένης Επιχείρησης στην οποία ανήκουν».
 

Που σημαίνει ότι το σύστημα μεταφοράς παραδίδεται στον ιδιωτικό τομέα, που έδειξε ήδη την αξιοπιστία του με τις περιπτώσεις Energa και Hellas Power. Οπότε και από αυτήν την πλευρά και μόνο, ίσως πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως δύσπιστοι σε αυτήν την μαζική έλευση της «Πράσινης Ανάπτυξης»

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ ΤΑΤΟΥΛΗ

Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας ήταν παρόν δι’ εκπροσώπων του στο Περιφερειακό Φόρουμ Πολιτών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, το οποίο οργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας και την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη,  στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2012. Τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του Φόρουμ αφορούσαν την ενέργεια, περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με μοχλό, όπως περιέγραφε το δελτίο Τύπου, «τη διάδραση μεταξύ ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος».

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας διένειμαν στους παρόντες ευρωβουλευτές κκ. Μαριέττα Γιαννάκου (ΝΔ), Χουντή Νίκο (ΣΥΡΙΖΑ), Σαλαβράκο Νικόλαο (ΛΑΟΣ), Χρυσόγελο Νίκο (ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ),  τον εκπρόσωπο της «Τask force”, κ. Roy Dickinson, και στα παρόντα ΜΜΕ, αφίσα και ενημερωτικό υλικό που περιείχε τις θέσεις του Δικτύου αναφορικά με την Ενέργεια και το Περιβάλλον, όπως αυτές περιγράφονται στην ιδρυτική Διακήρυξη του Δικτύου,  στην επιστολή που προσφάτως εστάλη στον Περιφερειάρχη, κ. Τατούλη, στην ανακοίνωση του Δικτύου για μη αντικειμενική δημοσκόπηση αναφορικά με τις Β.ΑΠΕ που διενεργείται το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μάνη και σε ομιλίες από σχετικές με τις Β.ΑΠΕ και το Περιβάλλον εκδηλώσεις στα Βάτικα και τη Μάνη.

Στα κείμενα αυτά τεκμηριώνεται η αντίθεση του Δικτύου στην εγκατάσταση Β.ΑΠΕ (Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), οι οποίες, εν αντιθέσει με ό,τι από ορισμένες πλευρές υποστηρίζεται, ΔΕΝ παράγουν ενέργεια και είναι τραγικά ΚΟΣΤΟΒΟΡΕΣ για την τσέπη του απλού πολίτη, την ώρα που ευνοούνται μόνον οι μεγαλοεπενδυτές μέσω των επιδοτήσεων και την πώληση του ρεύματος σε υψηλότατο κόστος (κόστος το οποίο περνά στον καθέναν από εμάς μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ). Επίσης, αποδεικνύεται ότι οι Β.ΑΠΕ ΔΕΝ δημιουργούν θέσεις εργασίας, ΔΕΝ μειώνουν το διοξείδιο του άνθρακα (αντιθέτως το αυξάνουν, καθώς χρειάζονται οπωσδήποτε στήριξη από θερμικές μονάδες,  καθώς η παραγωγή του ρεύματος από τις Β.ΑΠΕ ΔΕΝ είναι σταθερή) και, εν τέλει, αποδεικνύονται ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ για το Περιβάλλον (αλλοιώνοντας το τοπίο και καταστρέφοντας τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής εγκατάστασής τους). Επίσης, μέσω του υλικού που διενεμήθη, επισημαίνεται η πάγια θέση του Δικτύου ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ερωτώνται και να έχουν αποφασιστικό λόγο στη λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων για την περιοχή τους.

Όσον αφορά την ομιλία του κ. Τατούλη, το Δίκτυο εκφράζει την αντίθεσή του στη μέχρι στιγμής αδειοδότηση από τον κ. Περιφερειάρχη Β.ΑΠΕ 2.000MW και τη φιλοδοξία του να φτάσει, όπως δήλωσε, τις αδειοδοτήσεις στις 8.000ΜW, τη στιγμή μάλιστα που ΔΕΝ δεν υπάρχει Χωροταξικός Σχεδιασμός καθώς το Σχέδιο της Περιφέρειας - όπως ο ίδιος αποκάλυψε- έχει απορριφθεί ως ανεπαρκές, ενώ ΔΕΝ υπάρχει και δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας (από τη ΔΕΗ δεν έχει σχεδιαστεί η αναβάθμιση του δικτύου), με τον κ. Τατούλη να ανακοινώνει ότι θα δώσει λύση αναθέτοντας σε ιδιώτες την εγκατάσταση του δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε επίσης να θέσουμε στον κ. Περιφερειάρχη το εξής ερώτημα: Βάσει ποίων προδιαγραφών ο κ. Τατούλης προγραμματίζει τη διακίνηση φορτίων 8000ΜW όταν ο αρμόδιος φορέας, ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στη ΜΑΣΜ 2010-14 (Μελέτη Συστήματος Ανάπτυξης Μεταφοράς) προβλέπει δυνατότητα μεταφοράς φορτίου μέχρι 2100MW;  


Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ... ένα κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη
Απ’ ό, τι φαίνεται στην Πελοπόννησο επιβεβαιώνουμε τις πολύ προχωρημένες θεωρίες για παράλληλα Σύμπαντα…

Στο ένα Σύμπαν, ο κόσμος βλέπει την άγρια επιδρομή των πολυεθνικών συμφερόντων να προχωράει ακάθεκτη. Να προβάλει «Σχέδια διαχείρησης υδάτινων πόρων» προκειμένου να καταγράψει τον παραμικρό υδάτινο πόρο για να δώσει καλή «προίκα» στην ΕΥΔΑΠ.  Την ΕΥΔΑΠ που μπαίνει πρώτη πρώτη για ξεπούλημα στους ξένους «Επενδυτές».

Στο ίδιο Σύμπαν, ο κόσμος βλέπει το περιβάλλον ν΄αλλάζει με τις καινούργιες «καλλιέργειες» των φωτοβολταικών. Ελπίζω να γνωρίζετε τις αρτι αφιχθείσες ποικιλίες της «φωτοβολταϊκίας». Είναι ένα θαμνώδες δέντρο που ό,που φυτευτεί αποστειρώνει για πάντα τη γη. Αυξάνει την θερμοκρσία γύρω του έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε ξύλα ή πετρέλαιο τον χειμώνα. Αντανακλά το φώς του ήλιου για να μην παραζεσταθούμε. Δημιουργεί πολύ ωραία παιγχνιδίσματα με τον αέρα , πανέμορφους ανεμοστρόβιλους που θα σας απαλλάσσουν απο περιτές κατασκευές ή καλλιέργειες. Έχει όμως κι άλλα καλά. Θα πληρώνουμε οι υπόλοιποι τους ευτυχείς «καλλιεργητές» για να καταφέρουμε να κλείσουμε τη «μισητή ΔΕΗ», που προσπαθεί να μείνει (άκουσον άκουσον!) Δημόσια και να καίει φθηνά καύσιμα (Θεέ μου, τι μπανάλ!)… Τη ΔΕΗ που, αν είχαμε φτιάξει σωστά τα φίλτρα των παραγωγικών μονάδων (π.χ. Μεγαλόπολη) θα ἐπαυε να μολύνει τις γύρω περιοχές.

Το άλλο με τις ανεμογεννήτριες; Αυτές θα τις πληρώσουμε  για να μας ομορφύνουν τα γυμνά βουνά μας! Θα μας φτιάξουν και δρόμους, θα μας απαλλάξουν και από τους ενοχλητικούς τουρίστες. Θα βάλουν και ωραία καλώδια παντού, σκέφτονται δε να τα έχουν και πολύχρωμα για να υπάρχει πάντα έτσι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Τα βραδάκια δεν θα ακούμε πια τα βαρετά τριζόνια και νυχτοπούλια αλλά τον νανουριστικό ήχο των ανεμογεννητριών! Για να είναι σταθερές και να μπορούν να τις βλέπουν και τα εγγόνια μας θα είναι γερά βαλμένες στο έδαφος: πεντακόσια (500)κυβικά μπετόν αρμέ θα έχει η καθεμιά τους στη βάση της, όχι παίζουμε! Ο Αίολος θα φυσά και αυτές θα παράγουν ρεύμα. Ε, τώρα αν βαριέται κι αυτός καμιά φορά, γέρος είναι, με τον συνερίζεστε και μην ανησυχείτε: θα φτιάξουμε κι άλλα θερμικά εργοστάσια για να καλύπτουν την παραγωγή όταν ο γέρο Αίολος δεν φυσά. Όσο για τα καλώδια και το δίκτυο που θα μεταφέρει το ρεύμα, ακόμη δεν τα έχουμε παραγγείλει. Αλλά μέχρι να τα βάλουμε (κάποτε…) θα μπορούμε να τις καμαρώνουμε τις ανεμογεννήτριές μας και να τις χαζεύουμε Όπως όταν ήμασταν παιδιά, που είχαμε κάτι μικρούς χάρτινους ανεμόμυλους…

Το πιο ωραίο σας το άφησα για το τέλος. Λέγεται «διαχείρηση απορριμάτων». Επειδή εμείς είμαστε ακόμη μικρά και δεν έχουμε μάθει να τα ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια, θα μας φέρουν κάποιους καλούς κυρίους (κι αυτούς «επενδυτές» τους λένε), για να μας καθαρίσουν τον τόπο. Αυτοί, λέει, ξέρουν να τα διαλέγουν. Τώρα γιατί θα τους πληρώνουμε αντί να μας πληρώνουν, ακόμη δεν το έχω καταλάβει. Ίσως επειδή είμαι μικρό ακόμη…

Στο άλλο Σύμπαν τώρα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου (που ανήκει μεν στο κράτος αλλά αποφάσισε ότι δεν της αρέσει αυτός ο ρόλος) διοργάνωσε ομιλία με ομιλητές τον κ. Τατούλη, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στελέχη της Ε.Ε.

Ακούστε, λοιπόν, τι ανακάλυψαν: ότι για να μην μας πολυκουράζουν, θα δίνουν με συνοπτικές διαδικασίες (fast track το λένε στο χωριό μου για όποιον δεν ξέρει) όοολα αυτά τα υπέροχα έργα! Επίσης θέλουν να φτιάξουν κάτι πολύ ωραίες περιοχές, να δεις πώς τις λένε… «τσιφλίκια»;  Όχι, όχι, ΕΟΖ τις λένε. Εκεί θα χαίρονται οι άνθρωποι να δουλεύουν  «αφιλοκερδώς» από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση, κι καλός ο κύριος Επενδυτής θα τους δίνει φαϊ και σπίτι να κοιμούνται, τι άλλο θέλουν; Ασχέτως αν ο Περιφερειακός Χωροταξικός σχεδιασμός απορίφθηκε απο το ΥΠΕΚΑ, ασχέτως αν η Περιφέρεια έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και μόνο, ασχέτως αν οι ΕΟΖ,  λόγω ανταγωνισμού, απαγορεύονται απο την Ε.Ε.

Παρόλα αυτά, αφού η ΔΕΗ θα πουληθεί και δεν έχει δίκτυο να απορροφήσει την ενέργεια που θα παράγουν όλα αυτά τα ωραία έργα (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κτλ), θα τα δώσουμε σε ιδιώτες να τα φτιάξουν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι «λεφτά υπάρχουν». Κι αν δεν μπορέσουν να τα καλύψουν οι καλοί επενδυτές, θα τα καλύψει η γενναιόδωρη Περιφέρεια. Θα φτιάξει κι εργοστάσιο καύσης νοσοκομειακών αποβλήτων και Ινστιτούτο για Πλωτές Ανεμογεννήτριε και Κυματική Ενέργεια, τι άλλο θέλετε;

Δεν  πρέπει βέβαια να ξεχάσουμε να πούμε ότι απ’ όοολα αυτά θα δημιουργηθούν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πενήντα (50) θέσεις εργασίας σ’ ΟΛΟΚΛΗΡΗ την Πελοπόννησο! Λίγες είναι;…

Εμείς τώρα ως Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας, παρεβρεθήκαμε στο Περιφερειακό Φόρουμ Πολιτών, ό,που συζητήθηκαν όλα αυτά. Μάταια όμως περιμέναμε μια απάντηση σε προηγούμενη επιστολή μας προς τον κ. Περιφερειάρχη, στην οποία το μόνο που ζητήσαμε ήταν να μας ενημερώσει για τις μελέτες που σίγουρα έχει κάνει προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα θαυμαστά. Τι, στον αέρα τα λένε; Επειδή, λοιπόν, δεν πήραμε απάντηση πιάσαμε, κι εμείς τον κ. Ντίκινσον  της «Τask force”, του αναλύσαμε τα των ανεμογεννητριών και νερού, μοιράσαμε φοντανάκια και ενημερωτικό υλικό για τις απόψεις και τις ενέργειες που έχουμε κάνει  και στους ευρωβουλευτές και δημοσιογράφους που παρευρισκόνταν κι αυτοί εκεί και κατηφορίσαμε για το δικό μας Σύμπαν. Αυτό του αγώνα. Με πιο έντονη την πεποίθηση ότι το παιγχνίδι είναι τελείως φτιαχτό, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη θέληση να καταδείξουμε ότι τελικά «ο βασιλιάς είναι γυμνός»…  

Όσο οι κυβερνώντες είναι σ’ άλλο Σύμπαν από τους πολίτες και τις πολιτισμικές και περιβαλλοντικές τους αξίες, δύσκολα θα υπάρξει πραγματική προκοπή σε μια εποχή που τόσο την έχουμε ανάγκη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  
του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής  Προστασίας της  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

         

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Το χρονικό μιας περιβαλλοντικής καταστροφής

Επειδή μερικές εικόνες μερικές φορές λένε πολύ περισσότερα από πολλές σελίδες κειμένου σας παρουσιάζουμε μία ανάρτηση που έγινε στις 16/10/12 στο blog http://konstantinosdavanelos.blogspot.gr με τίτλό "Tο χρονικό μιας περιβαλλοντικής καταστροφής!" Ο σύνδεσμος προς την ανάρτηση είναι: http://konstantinosdavanelos.blogspot.gr/2012/10/blog-post_16.html

Οι εικόνες είναι από τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας και επειδή είναι παρεμφερείς οπουδήποτε και αν φτιαχτούν αιολικά πάρκα, καλό είναι να έχουμε γνώση του τι σημαίνει αυτό ΚΑΙ οπτικά.
 
Οι μπουλντόζες των Μεγαλοεργολάβων εφορμούν στο Ξεροβούνι Πλατάνου...
Στο βάθος η έρμη Καλιακούδα περιμένει κι αυτή την σειρά της! 
Δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων χαρακώνουν την καρδιά του άλλοτε παρθένου τοπίου...
Τεράστιοι λάκκοι ανοίγονται για να μπουν τα θεμέλια της "Πράσινης Ανάπτυξης"...
Εκατοντάδες τόνοι "οικολογικών υλικών"  χρησιμοποιούνται...
Τόνοι τσιμέντου σκεπάζουν τις κορυφές του βουνού...
Στο βάθος  οι κορυφές των Κραβάρων περιμένουν την σειρά τους!
Οι Μεγαλοεργολάβοι έχουν βαθιά οικολογική συνείδηση...
Και επειδή για αυτούς κίνητρο είναι η προστασία της Φύσης και όχι το κέρδος, τοποθετούν τα εργοτάξια τους μέσα σε Καταφύγια Άγριας Ζωής!
Στο βάθος τα Βαρδούσια περιμένουν την σειρά τους...
Το μπετό είναι το πιο οικολογικό υλικό στην Γη γι' αυτό και συνάδει με την "Πράσινη Ανάπτυξη"!
Και όταν η "Πράσινη Ανάπτυξη" θεμελιωθεί γερά έρχονται τα ...φιλικά προς το περιβάλλον  σίδερα!
Σίδερα κατευθείαν από τα χαλυβουργεία της Γερμανίας...
Στο βάθος η έρμη η Σαράνταινα περιμένει την σειρά της!
Και μετά έρχονται οι  οικολογικές ανεμογεννήτριες...
Στο βάθος οι κορυφές του Παναιτωλικού περιμένουν την σειρά τους!
Ανεμογεννήτριες τελευταίας τεχνολογίας πάντα, εισαγόμενες και πλήρως επιδοτούμενες  με τα χρήματα του Ελληνικού Λαού...
Στο βάθος οι κορυφές της Ευρυτανίας περιμένουν την σειρά τους!
Και επειδή ένα αιολικό πάρκο δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, καλό είναι να υπάρχει και ένα σπιτάκι... 
...για τα  πέντε άτομα (!!!) προσωπικό που θα βρουν δουλειά χάρη στην "Πράσινη Ανάπτυξη"!
Το "Αιολικό Πάρκο" είναι έτοιμο πλέον ... μόνο που δεν φυσάει!
... γι΄αυτό και χρειάζεται ένα καλό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας ώστε όταν δεν φυσάει (ή  όταν φυσάει πολύ!) να λειτουργούν τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ, για να εξισορροπούν τις μεταβολές τάσης!
Και έτσι οι Ανεμογεννήτριες στέκουν όρθιες πια στο Ξεροβούνι Πλατάνου να σηματοδοτούν την αρχή μιας  άνευ προηγουμένου περιβαλλοντικής καταστροφής σε όλα τα βουνά της Χώρας και μιας τεράστιας οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Λαού!  
Στο βάθος τα Βουνά που χάνουμε για πάντα... 
ΥΓ1) όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από την ίδια την εταιρεία που κατασκεύασε το αιολικό πάρκο στο Ξεροβούνι Πλατάνου και ...δεν ζητήθηκε η άδειά της για να αναδημοσιευτούν. 
ΥΓ2) μετά από αυτό το φωτογραφικό οδοιπορικό  δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει έστω και ένας νοήμων άνθρωπος που να θέλει να συνεχίσουμε να επιδοτούμε την κατασκευή αιολικών πάρκων σε παρθένα βουνά! Εκτός κι αν έχει οικονομικά συμφέροντα που τον οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση! 
Ελπίζουμε τα βουνά της Λακωνίας,  Ταΰγετος και Πάρνωνας με τη βοήθεια όσων Λακώνων μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής ΚΑΙ της απάτης, να τύχουν μεγαλύτερου σεβασμού και προστασίας.