Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΩΤΑ - ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ - "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ"
Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νερό, Αγκυροβολία πλοίων στον Όρμο Βοιών. Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας, στο πλαίσιο του ενημερωτικού του ρόλου και της προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, συνέταξε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντός του Δικτύου και αφορούν άμεσα όλους τους Λάκωνες, και ζήτησε απαντήσεις από τους υποψηφίους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου και τους υποψηφίους Αντιπεριφερειάρχες Λακωνίας. Συνοπτικά, οι τρεις ερωτήσεις αφορούν: βΑΠΕ, Νερό, Αγκυροβολία πλοίων στον όρμο των Βοιών.
Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτουμε λοιπόν τις απαντήσεις, όταν τις λαμβάνουμε.
Παρακάτω, μας απαντά η κ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου, υποψήφια Περιφερειάρχις ως επικεφαλής του συνδυασμού "Πελοπόννησος οικολογική", με υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη στη Λακωνία τον κ. Παναγιώτη Σουκαρά.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) Ποια η θέση σας για τις βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (βΑΠΕ) και ιδιαίτερα αιολικά και φωτοβολταϊκά; Συμφωνείτε με την εξάπλωσή τους με τον υπάρχοντα χωροταξικό σχεδιασμό; Αν οι αδειοδοτημένοι αιολικοί σταθμοί περνούσαν σε δημοτικές ή συνεταιριστικές εταιρείες, θα συμφωνούσατε; Όσον αφορά την περιοχή της Λακωνίας και τα ήδη αδειοδοτημένα, εγκατεστημένα ή υπό έγκριση ενεργειακά έργα (Φ/Β Σταθμός περιοχής Σκάλας-Κροκεών, αδειοδοτήσεις περίπου 200 αιολικών MW σε Ζάρακα-Πάρνωνα-Βάτικα, 200 αιολικών MW στη Μέσα Μάνη, 250 φ/β MW σε Λακωνία, αίτηση θερμικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Νεάπολη) τι έχετε να πείτε; Αν εκλεγείτε τι σκοπεύετε να πράξετε σχετικά με αυτά τα ζητήματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ενεργειακό αποτελεί ένα θέμα για το οποίο η «Πελοπόννησος οικολογική» έχει καταθέσει επανειλημμένα τις απόψεις της. Εξ΄ αρχής υποστηρίζουμε ότι είναι αναγκαία η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η εξοικονόμηση ενέργειας και η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για λόγους περιβαλλοντικούς-κλιματικούς, δημοσιονομικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς.
Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σπάταλες ενεργειακά χώρες, υπολογίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ΑΕΠ, ενώ σημαντικό είναι το κόστος που επιβαρύνει και τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους Δήμους. Για τους παραπάνω λόγους, η «Πελοπόννησος Οικολογική» θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν ώστε να καλυφθούν οι τοπικές ενεργειακές ανάγκες με δημιουργία πλεονάσματος για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών και ενδεχόμενης αύξησης πληθυσμού.
Οι προτάσεις μας στρέφονται, όμως, στην προσπάθεια να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και με τρόπο και σχήματα που θα εξυπηρετούν ένα οικολογικό μοντέλο παραγωγής ενέργειας, δηλαδή θα σέβονται το χώρο, θα μεγιστοποιούν το περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες, θα προσφέρουν θέσεις απασχόλησης στους ντόπιους και ιδιαίτερα τους νέους, θα ενδυναμώσουν το ρόλο των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Πελοποννήσου σε θέματα παραγωγής μέρους της τεχνολογίας και παροχής μέρους των αναγκαίων υπηρεσιών που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης και θα συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία μέσω της κατασκευής μέρους του εξοπλισμού από ελληνικές βιομηχανίες.
Θα απαιτηθούν, βέβαια, καλά σχεδιασμένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, αλλά και αξιοποίησης της υπάρχουσας εμπειρίας, ενδυνάμωση των ικανοτήτων των τοπικών κοινωνιών, νέες πολιτικές και πρακτικές σε όλα τα επίπεδα.
Το όραμά μας λοιπόν περιλαμβάνει αντί για τερατώδη και φαραωνικά έργα, ένα διαφορετικό, εναλλακτικό σχέδιο που θα έχει ως πρωταγωνιστές τις τοπικές κοινωνίες. Προτείνουμε τη δημιουργία «Συμμετοχικής/ων Εταιριών Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας» (ανώνυμες εταιρείες ευρείας συμμετοχικής βάσης), με μετόχους την Περιφέρεια, τους Δήμους, τη ΔΕΗ, επαγγελματικούς φορείς (Επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι, εργατικά κέντρα και σωματεία, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις) αλλά και πολίτες που θα προωθήσουν τις επενδύσεις στις ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, βιομάζα, γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, κυματική κα), ώστε να απεξαρτηθεί η Πελοπόννησος από τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο) και ταυτόχρονα τα οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες θα μεγιστοποιούνται. Κανένας μέτοχος δεν θα πρέπει να κατέχει πάνω από το 5-10% των μετοχών.
Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Αρχή να επεξεργαστούν και να συμφωνήσουν από κοινού με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς σ ένα σχέδιο περιφερειακής πολιτικής και ένα σχέδιο δράσης, που θα συνδέει την ενεργειακή πολιτική για την Πελοπόννησο με την πολιτική για την ανάπτυξη και το όραμα μας για τον τόπο. Αντί αυτού βλέπουμε τις τοπικές αρχές να ακολουθούν τις επενδυτικές προτάσεις ιδιωτών χωρίς να προβάλλουν το αναπτυξιακό τους όραμα . Όσον αφορά την Λακωνία υπάρχει αναντιστοιχία του μεγέθους των προτεινόμενων επενδύσεων, με την φυσική κλίμακα και τις ιδιαιτερότητες του τόπου, επίσης υπάρχουν μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επένδυσης και την «ασυμβατότητά της με την κλίμακα του ελληνικού τοπίου, με σημαντικές αλλαγές στο ανάγλυφο, στο έδαφος, στην κάλυψη και στις χρήσεις γης και σοβαρές επιπτώσεις σε περιοχές Νατούρα, κλπ, Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν δεν αφορούν μόνο την απώλεια της πολύ-λειτουργικότητας και της αισθητικής και πολιτισμικής αξίας του τοπίου, παραβιάζοντας έτσι και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (Ν. 3827/2010)—ως προς την οποία η Ελλάδα έχει δεσμευτεί με την υπογραφή της. Απειλούν αμετάκλητα και την μελλοντική ανάπτυξη του τόπου, καθόσον ο Τουρισμός στηρίζεται πρωταρχικά στο τοπίο.
Με βάση τα παραπάνω η «Πελοπόννησος Οικολογική» στέκεται αρνητικά στις προτεινόμενες επενδύσεις και καλούμε έστω και αργά φορείς και πολίτες να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου για να συζητήσουμε το αναπτυξιακό αλλά και ενεργειακό μέλλον της Πελοποννήσου, προβάλλοντας την αρχή της μεγιστοποίησης του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού οφέλους για τις τοπικές κοινωνίες. Ο στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός της Πελοποννήσου, η αξιοποίηση του πλούσιου ανανεώσιμου δυναμικού της, δεν μπορεί να γίνεται βάσει των αιτημάτων ιδιωτών επενδυτών. Είναι ευθύνη της πολιτείας, των κεντρικών αλλά και περιφερειακών θεσμικών της οργάνων σε συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση είμαστε παρόντες στο δημόσιο διάλογο με πολίτες και φορείς με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

2) Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης του νερού και της πιθανής ιδιωτικοποίησής του, ποια είναι η θέση σας; Τι προτίθεστε να πράξετε όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ποτάμια, υπόγεια ύδατα, πηγές, λίμνες κ.λπ). Τι έργα σκοπεύετε να κάνετε στη Λακωνία; Πιστεύετε πως πρόσβαση και παροχή καθαρού νερού σε επαρκείς ποσότητες για όλους μπορεί να επιτευχθεί αν η διαχείριση και η παροχή νερού περάσει σε ιδιωτικές εταιρίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η «Πελοπόννησος οικολογική» πιστεύει ότι το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης και δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους. Η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού, όπως έχει δείξει και η διεθνής εμπειρία, θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της τιμής του, αλλά και επιδείνωση της ποιότητας του. Έγκαιρα και επανειλημμένα έχουμε απορρίψει τα κυβερνητικά σχέδια για ιδιωτικοποίηση των υδάτινων αποθεμάτων της χώρας, με αιχμή τις εταιρείες ύδρευσης. Συμπαραστέκονται στους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς που αγωνίζονται για να βγουν από τον κατάλογο των προς ιδιωτικοποίηση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων οι δύο μεγάλες εταιρείες ύδρευσης της χώρας, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ για λόγους αειφορικής διαχείρισης του νερού πρωτίστως, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και αρνητικής διεθνούς εμπειρίας.
Όπου έγινε ιδιωτικοποίηση του νερού, απέτυχε παταγωδώς και επέστρεψε στο δημόσιο χαρακτήρα του, όπως στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Γκρενόμπλ, την Τουλούζη, τη Μασσαλία, την Κοτσαμπάμπα στη Βολιβία κ.α
Στη χώρα μας, το φλέγον ζήτημα σήμερα είναι η πώληση των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ). Ήδη, όσον αφορά την ΕΥΑΘ, η διαδικασία της πώλησης βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, εν μέσω αντιδράσεων από τους πολίτες και τους φορείς της πόλης, αλλά και την επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η πώληση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ δεν αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας, αλλά επιλογή της κυβέρνησης.
Δύο εκατομμύρια πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη έχουν υπογράψει για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Right2water» για σχετικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποσύρει το νερό από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπλέοντας έτσι με τον ΟΗΕ, προστατεύοντας το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση.
Εκφράζουμε σαφέστατα την απόλυτη αντίθεση μας στα σχέδια και τις επιδιώξεις επιχειρηματικών συμφερόντων για την ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων και την μετατροπή του κοινωνικού αγαθού-του νερού-σε "εμπόρευμα" με καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία και το επίπεδο ζωής των πολιτών
Ειδικά στις αγροτικές περιοχές - όπου το νερό είναι βασικό στοιχειό για την παραγωγή, οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης θα πλήξουν τόσο τον παραγωγό, όσο και τον καταναλωτή λόγω της αύξησης του κόστους.
Εμείς, σαν «Πελοπόννησος Οικολογική», ζητούμε την τήρηση «της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα νερά (Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2000/60), της κοινής λογικής, αλλά και την υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών».

3) Στον όρμο Βοιών υφίσταται εδώ και χρόνια το φαινόμενο της αγκυροβολίας των πλοίων. Μια διαδικασία που έχει χαρακτηριστεί «παράνομη», μέσω υπομνημάτων και ψηφισμάτων πολλών φορέων και συλλόγων της περιοχής. Ο όρμος γειτνιάζει με ζώνη Natura 2000 (λίμνη Στρογγύλη), υποθαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο μείζονος σημασίας (Παυλοπέτρι) και η περιοχή προστατεύεται, διότι υπάρχει σ’ αυτήν Ποσειδωνία, ενώ, όπως διαρκώς καταγγέλλεται και έχει καταγραφεί επανειλημμένως, τα αγκυροβολούντα πλοία διενεργούν παρανόμως επισκευαστικές εργασίες και υφαλοκαθαρισμούς. Με το «παράνομον» δε του πράγματος, συνάδει και το Σήμα του Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. δ’ προς το Λιμεναρχείο Νεαπόλεως (Φθινόπωρο 2013), με το οποίο καλείται το Λ/χ Νεαπόλεως στη χωροθέτηση του Αγκυροβολίου ΕΚΤΟΣ του όρμου των Βατίκων. Ποια είναι η θέση σας επ’ αυτού του ζητήματος και τι προτίθεστε να πράξετε ως Αυτοδιοίκηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πρόβλημα της παράνομης αγκυροβολίας πλοίων στον όρμο των Βοιών, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, είναι πραγματικά μείζον πρόβλημα για την περιοχή των Βατίκων.
Να σημειωθεί ότι ο όρμος δεν έχει χαρακτηρισθεί ως «Λιμένας Καταφυγής» και οι δραστηριότητες του ελλιμενισμού των πλοίων έχουν προκαλέσει ήδη τεράστιο πρόβλημα στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής
Για αυτό τον λόγο στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής και είμαστε στο πλευρό τους σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία πάρουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου