Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ - ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ ΖΑΡΑΚΑ

 
Τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013, κάτοικοι του Δήμου Μονεμβασίας και μέλη του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας κατέθεσαν στο ΣτΕ δύο αιτήσεις ακύρωσης όσον αφορά:

1. Την υπ’ αριθμόν οικ.202889/1-11-2012 απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 MW, στη θέση Κοντορράχη & Σπαρτίλα Κάρκανο, του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας (αφορά 21 ανεμογεννήτριες Χ 900ΚW έκαστη, στην περιοχή του Ζάρακα).

2. Την υπ’ αριθμόν οικ.202888/1-11-2012 απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑμε θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22,95 MW, στη θέση Γαϊδουροβούνι, του Δήμου Μονεμβασιάς και Ευρώτα Λακωνίας (αφορά 27 ανεμογεννήτριες Χ 850 ΚW έκαστη, στην περιοχή του Ζάρακα).

Οι δύο αιτήσεις ακύρωσης αφορούν και  κάθε άλλη διοικητική πράξη ή παράλειψη, προγενέστερης ή μετα­γενέστερης, εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας.

Ο λόγος ακύρωσης που προβάλλεται ενώπιον του ΣτΕ δια των αιτήσεων αυτών,  είναι ο εξής:

Παράβαση του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ως προς την έγκριση περιβαλλοντικών όρων δια της προσβαλλομένης δίχως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου από κοινού με τα άλλα ομοειδή έργα. 

Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας του Δήμου Μονεμβασίας ανέλαβε εκ’ ολοκλήρου το κόστος και των δύο αιτήσεων ακύρωσης.

ΤΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ:

Ζητούμε να ακυρωθεί η Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων που δόθηκε στα εν λόγω έργα, διότι δεν έγινε η δέουσα εκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων στην περιοχή βάσει της οδηγίας92/43/ΕΟΚ:

Η οδηγία της ΕΕ που δεν εφαρμόστηκε, ζητεί για σημαντικούς οικότοπους (περιοχές natura, ΖΕΠ, ΕΖΔ), τους οποίους με άλλες οδηγίες η ίδια η ΕΕ "προστατεύει",  προτού να εγκριθεί ως προς τους περιβαλλοντικούς του όρους ένα "σχέδιο" (όπως η παραγωγή ρεύματος από Αιολικούς Σταθμούς), να γίνει μια συνολική μελέτη επιπτώσεων για το περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, κλπ) που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις επιπτώσεις από το συγκεκριμένο ΕΝΑ "σχέδιο" (πχ. τον αιολικό σταθμό Κοντορράχης) αλλά τις επιπτώσεις από όλα τα "σχέδια" που έχουν εγκριθεί για τη συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. τους Αιολικούς Σταθμούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί, ή έχουν πάρει έγκριση να εγκατασταθούν, όπως, στο Μάλι-Μάδι, στο Μπελεχέρι, στο Χιονοβούνι, στο Γαϊδουροβούνι, στον Πούλο, τα συνοδευτικά έργα που θα γίνουν και όσα έχουν ήδη γίνει, όπως το δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ, πυλώνες, υπόγεια και εναέρια καλώδια, δρόμοι διάνοιξης προς τις βουνοκορφές, εκβραχισμοί κλπ).

Παλαιότερες αιτήσεις Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) των εταιρειών,είχαν απορριφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ γι' αυτόν τον λόγο. Τώρα όμως, παρόλο που οι εταιρείες επανήλθαν βιαστικά χωρίς να έχουν εκπληρώσει ΚΑΙ αυτή τους την υποχρέωση -ίσως λόγω της χρηματοδότησης που έχουν λάβει τα εν λόγω έργα- ο Υπουργός ΠΕΚΑ δεν έλαβε υπόψιν του τη νομοθεσία και ενέκρινε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατατέθηκαν (ΜΠΕ).

Διότι ας σημειωθεί ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ και ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ, πως τα συγκεκριμένα δύο "σχέδια" που προσβάλλουμε με αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ, έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και λάβει έγκριση χρηματοδότησης κατά 40%.
Δηλαδή, από τα συνολικά 42.234.000 ευρώ που χρειάζονται για τα έργα, τα 16.893.600 ευρώ, είναι χρήματα των φορολογουμένων πολιτών αυτής της χώρας, χρήματα που πληρώνουμε εμείς, οι εξαθλιωμένοι πολίτες αυτής της χειμαζόμενης χώρας από το υστέρημά μας, χωρίς να υπάρχει συγχρηματοδότηση από ΕΕ ή από αλλού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου