Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

SOS για ΓΚΡΟΠΕΣ - ΡΑΧΗ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΒΟΥΝΙ - ΠΟΥΛΟ

Παραθέτουμε την παρέμβαση του Δικτύου αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου ΠΕΚΑ, βάσει της οποίας ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την εγκατάσταση 40 ανεμογεννητριών στις θέσεις "Γκρόπες - Ράχη Γκιώνη" και "Καλογεροβούνι - Πούλος". Συγκεκριμένα και συνοπτικά ζητούμε την κινητοποίηση του Δήμου Μονεμβασίας, ο οποίος ...βάσει σχετικά πρόσφατης απόφασής του ξεκίνησε συνεργασία με δικηγορικό γραφείο προκειμένου να αντιμετωπίζονται νομικά παρόμοιες "επιθετικές" κινήσεις από την πλευρά υπουργείου και εταιρειών.


ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Προς
Δήμαρχο Μονεμβασίας, κ. Ηρακλή Τριχείλη
Κοιν: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικούς Συμβούλους
ΘΕΜΑ: ΓΚΡΟΠΕΣ-ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΟΥΛΟΣ
Ημ.: 29-10-2013

Κύριε Δήμαρχε

Προσφάτως λάβαμε γνώση της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ (αρ.πρωτ 171122/16-10-2013) με θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αρ. 199088/10.05.11 Απόφασης µε την οποία ανακλήθηκε η υπ’αρ. 133877/23.12.10 Απόφαση για Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 36 ΜW, στις θέσεις «ΓΚΡΟΠΕΣ - ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ» και «ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ - ΠΟΥΛΟΣ» και έργα οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήµου Μονεµβασίας (πρώην Δήµων Ζάρακα και Μολάων), Νοµού Λακωνίας».

Βάσει της εν λόγω απόφασης, ουσιαστικά ανάβει το «πράσινο» φως για την εγκατάσταση 40 ανεμογεννητριών από θυγατρικές εταιρείες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Παρουσιάζουμε ένα μικρό ιστορικό της υπόθεσης:
2010: Με υπογραφή Μπιρμπίλη - Μωραΐτη χορηγείται η ΑΕΠΟ
2011: Ανακαλείται η έγκριση επέμβασης με το αιτιολογικό ότι η έκταση έχει κηρυχτεί αναδασωτέα
2011: Ανακαλείται η ΑΕΠΟ
2011: Το Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ, ακυρώνει την απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την οποία κηρύχτηκε αναδασωτέα έκταση
2012: Επαναϋποβάλλεται η αίτηση των ενδιαφερομένων εταιρειών ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ
2013: Γνωμοδότηση της Δ/νσης Νοµοθετικού Έργου σύµφωνα µε το οποίο «δεν υφίστανται οι λόγοι οι οποίοι αποτέλεσαν την αιτιολογική βάση της υπ’ αρ. οικ. 199088/10.5.11 ανακλητικής απόφασης της υπ’ αρ.133877/23.12.10 ΑΕΠΟ, δύνασθε να προβείτε σε ανάκληση της προαναφερόµενης ανακλητικής απόφασης».
Και....
16/10/2013: Με υπογραφή του υπουργού ΠΕΚΑ αποφασίζεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).

Από την πλευρά μας, επισημαίνουμε ότι οι περιοχές αυτές είναι προστατευόμενες. Συγκεκριμένα: ¨Το σχεδιαζόμενο Αιολικό Πάρκο στη θέση ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ-ΠΟΥΛΟΣ και τμήμα του Αιολικού Πάρκου στη θέση ΓΚΡΟΠΕΣ-ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ βρίσκονται στην περιοχή ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ με κωδικό GR 2540001 που περιλαμβάνεται στον κατάλογο NATURA 2000 των τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και στην περιοχή ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ με κωδικό GR 2540007 που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Σημαντικών Περιοχών για πουλιά (SPA». .

Ζητούμε να υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Δήμο Μονεμβασίας, στο πλαίσιο και της πρόσφατης απόφασής του για συνεργασία με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, μια συνεργασία η οποία ως στόχο θα είχε ακριβώς την αντιμετώπιση τέτοιων «επιθετικών» ενεργειών από την πλευρά των επενδύσεων βΑΠΕ.
                                                           


                               Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
                           
                                
            ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου